Een nieuwe kijk op tuinbouwmanagement

een centrale omgeving voor grootschalige tuinbouwbedrijven.

Snel, altijd en overal toegang tot een actueel overzicht van de voortgang in uw organisatie. Direct actie ondernemen waar en wanneer dat nodig is en de mogelijkheid tot preventief handelen op basis van voorspellingen.

Financieel, strategisch & operationeel inzicht op ieder moment van de dag. Direct actie ondernemen waar en wanneer dat nodig is en de mogelijkheid tot preventief handelen op basis van voorspellingen.

Doelgericht & relevante informatie voor uw organisatie. Direct actie ondernemen waar en wanneer dat nodig is en de mogelijkheid tot preventief handelen op basis van voorspellingen.

Benchmark & vergelijk om uw organisatie naast de meetlat van de branche te leggen. Direct actie ondernemen waar en wanneer dat nodig is en de mogelijkheid tot preventief handelen op basis van voorspellingen.

Over Ridder HortOS

Het runnen van het hedendaagse tuinbouwbedrijf is een dynamische uitdaging die niet zelden gepaard gaat met grote complexiteit. Iedere bedrijfsstrategie, teelt, project of locatie is uniek, net als bijkomende operationele vraagstukken rondom arbeid, kennis, duurzaamheid en de noodzaak tot schaalvergroting. Als kweker, eigenaar en als organisatie is het zaak om maximaal geïnformeerd te blijven, gezamenlijk aan doelen te werken en op tijd de juiste operationele en strategische keuzes te maken.

Ridder HortOS biedt grootschalige tuinbouwbedrijven een centrale omgeving om samen aan doelen te werken. Het ontsluit niet alleen financiële en operationele data uit meerdere teelten, kassen en locaties, maar vertaalt deze tevens naar onderbouwde informatie en heldere inzichten om zelf of volledig automatisch de juiste beslissingen te nemen. Of het nu gaat om operationele processen in de kas of strategische beslissingen voor de lange termijn; met HortOS werkt de hele organisatie samen aan groei en rendement.

Bekijk de software in onze demo video

2/3 minuten

Samenwerken aan groei

We leven in een tijd dat er steeds meer data wordt gegenereerd, ook in de kas. Klimaatdata, gewasdata, productiedata, financiële data; een oneindige hoeveelheid data wordt beschikbaar gesteld, verspreid door de hele organisatie. Maar wat vertelt al die data ons eigenlijk, en hoe kunnen we met deze gegevens het succes van de teelt en de organisatie vergroten?

Het centraliseren van al deze data is per definitie geen oplossing. Ridder HortOS is daarom ook meer dan een dataplatform. Het is een nieuwe kijk op tuinbouwmanagement. Het maakt voortgang inzichtelijk, bewaakt doelen en stuurt waar nodig bij. Het laat de diverse lagen binnen het bedrijf samen werken in een gezamenlijke taal. Of het nu telers, teeltmanagers, afdelingshoofden of eigenaren en managers op directieniveau betreft; in Ridder HortOS werkt iedereen met elkaar aan groei en rendement.

Ridder HortOS is een veilige omgeving waarbinnen relevante informatie centraal inzichtelijk wordt gemaakt, altijd helder weergegeven in context met de gestelde doelen en verwachtingen. Ook het stellen van deze doelen, de strategie om ze te behalen en het budgetteren van de middelen die daarvoor nodig zijn vindt hier plaats. Dit resulteert in betrouwbare en actuele beslissingsondersteunende informatie waarmee het managen van grootschalige tuinbouwbedrijven met meerdere locaties eenvoudiger en succesvoller wordt gemaakt.

Features

Actueel overzicht

Snel, altijd en overal toegang tot een actueel overzicht van de voortgang in uw organisatie. Direct actie ondernemen waar en wanneer dat nodig is en de mogelijkheid tot preventief handelen op basis van voorspellingen.

Financieel, strategisch & operationeel

HortOS presenteert een duidelijke weergave van de actuele financiële prestaties in de kas. Strategische prestatie-indicatoren geven inzicht in de productiekosten en inkomsten per kas, locatie, teelt of gewas. Hiermee kunnen strategische beslissingen in lijn met operationele doelen worden geplaatst.

Doelgericht & relevant

HortOS presenteert data en informatie altijd in relatie tot gestelde doelen. Verspil geen tijd met het maken van eigen analyses; situaties en prestaties zijn in één oogopslag inzichtelijk.

Benchmark & vergelijk

Plan en vergelijk prestaties van locaties, gewassen en collega’s met elkaar t.o.v. targets, historische data en meer.

Gemeenschappelijke taal

Communiceer en rapporteer in een gemeenschappelijke taal en omgeving.

Verbindend & open

HortOS is een open platform en biedt plaats voor koppelingen en integratie van services, systemen en applicaties van derden.

Veilig

HortOS bewaart al uw gegevens in een veilige omgeving welke op basis van rollen alleen toegankelijk zijn voor degenen die daartoe recht hebben.

Centraal

Eén centrale omgeving voor alle relevante informatie van meerdere locaties, kassen, systemen, teelten en gewassen.

Gebruiksvriendelijk

HortOS wordt gekenmerkt door een uiterst gebruiksvriendelijke omgeving met vooringestelde applicaties die ontwikkeld zijn op basis van de ervaring en feedback van telers en tuinbouwondernemers over de hele wereld.

Met HortOS introduceert Ridder een oplossing die klaar is voor de kas van de toekomst.

Het platform staat centraal in onze visie op de autonome kas, waarbij we streven naar een volledig geautomatiseerde en intelligente teeltomgeving. HortOS opent de deur naar nieuwe kennis en inzichten en biedt plaats voor digitale diensten en services die ondernemers ondersteunen bij het realiseren van succesvolle tuinbouwprojecten.

Ridder HortOS

Manager module

Strategisch inzicht en controle over financiële prestaties van kas en gewas

De strategische module van Ridder HortOS biedt eigenaren en managers van grootschalige tuinbouwbedrijven inzicht in de meest actuele financiële prestaties op organisatie-, locatie-, kas- en gewasniveau. Op basis van helder weergegeven indicatoren rondom kosten en productie worden doelen
bewaakt en kan er op tijd worden bijgestuurd.

De strategische module geeft direct inzicht in de status van de verschillende locaties en teelten in de organisatie. Middels slim vormgegeven applicaties is in één oogopslag duidelijk hoe goed de kassen presteren op basis van productie, verbruik en uitgaven.
Seizoenen, gewassen en productielocaties kunnen met elkaar worden vergeleken in de juiste context.

Ridder HortOS

Grower module

Doelgericht monitoren en aansturen van operationele processen aan de hand van relevante teeltdata

De operationele module van Ridder HortOS biedt kwekers en teeltmanagers inzicht in de voortgang van de verschillende locaties, kassen en gewassen en hoe deze geoptimaliseerd kan worden. Het verwerkt de belangrijkste data uit de kas in een meer geaggregeerd overzicht waarin de nadruk ligt op samenwerken en het bewaken van rendement.

De operationele module van Ridder HortOS brengt alle relevante klimaat-, productie-, teelt- en gewasdata van diverse locaties en teelten samen in een centrale omgeving. De applicaties zijn speciaal ontworpen om direct inzicht te geven in de voortgang van het gewas t.o.v. van gestelde langetermijndoelen.

Ervaar de vrijheid

Gebruik Ridder HortOS waar dan ook, wanneer dan ook.
Op kantoor, in de kas en onderweg.

Bekijk de software in onze demo video

2/3 minuten

Partner

Ridder is vastbesloten om zijn visie te realiseren om de toonaangevende systeemleverancier voor de autonome kas te worden. We zijn ons er echter terdege van bewust dat gezamenlijke innovatie een belangrijke rol kan spelen bij het bereiken van een vooruitgang in het autonome ecosysteem van kassen. We staan dan ook open voor nieuwe ideeën en creatieve samenwerkingsverbanden die zijn gericht op een meer duurzame, autonome en winstgevende toekomst voor de tuinbouw. 

We hebben Ridder HortOS ontworpen als een open platform om samen te werken aan projecten en ontwikkelingen. Heeft uw bedrijf innovatieve ideeën, (digitale) diensten of andere oplossingen die zouden kunnen leiden tot betere resultaten en/of voordelen voor telers en het tuinbouwecosysteem, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via innovation@ridder.com.