U bent hier:

22 juli 2021

In vier stappen naar telen in autonome kassen

Intelligente techniek wordt steeds belangrijker voor de tuinbouw. Zo belangrijk zelfs, dat Ridder verwacht dat over tien jaar intelligente technieken en systemen het meeste werk doen. Telers werken dan met een autonome kas en krijgen meer een regisserende managementfunctie.  

Dat is de visie van Ridder op de toekomst van de tuinbouw, vertelt Joep van den Bosch, Chief Innovation Officer (CIO). ‘Met ‘helping you grow your way’ als onze merkbelofte helpen wij telers zo goed mogelijk te telen. We bieden hen producten aan, zoals schermdoeken en waterunits. In de toekomst zal binnen onze dienstverlening steeds meer nadruk komen te liggen op het aanbieden van ‘growing as a service’.  Hierbij bieden we een heel pakket van producten en diensten aan om hen volledig te ontzorgen bij het telen.’ 

‘Dat betekent dat we niet alleen techniek leveren, maar ook slimme oplossingen om bijvoorbeeld belangrijke vraagstukken rondom kennistekort en arbeidsschaarste op te lossen. Daarmee hopen wij een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de autonome kas.’ 

Data slimmer inzetten
De autonome kas komt er natuurlijk niet zomaar. Joep voorspelt dat een viertal technologieën nodig zijn voordat kassen volledig autonoom kunnen worden. ‘De eerste technologie is data-analyse en cloudbeheer. We moeten data, zoals gegevens over de productie en klimaat, op een veilige manier ontsluiten en beschikbaar stellen. Dit is cruciaal om met elkaar samen te werken en processen verder te kunnen automatiseren en robotiseren. Het dataplatform HortOS met zijn mogelijkheden om data te verzamelen en instellingen terug te koppelen naar de klimaatcomputer kan een belangrijke rol spelen hierin.’ 

Daarnaast voorspelt Joep dat er ‘vision technologie’, ook wel ‘growers eyes’, ontwikkeld moet worden. ‘Voor de teelt is het nu heel belangrijk dat een kweker zijn gewassen goed beoordeelt en op basis van zijn bevindingen beslissingen neemt, bijvoorbeeld over de klimaatstrategie. Dat kunnen we automatiseren met camerasystemen. Deze kunnen de groei en voortgang van de plant kwantificeren.’ 

Hoog kennisniveau 
Joep beseft dat zo’n ontwikkeling niet vanzelfsprekend is. ‘Daarvoor moeten er echt wel barrières worden doorbroken. Het kennisniveau van de kwekers is heel hoog. Het zal niet gemakkelijk zijn om dat te evenaren met camera’s.’ 

Een derde technologie is kunstmatige intelligentie. ‘Dat is eigenlijk een combinatie van de eerste twee technologieën. Daarbij wordt de data geanalyseerd en vervolgens vertaald en toegepast in nieuwe oplossingen. Met behulp van slimme algoritmes kunnen gekoppelde systemen met elkaar communiceren.’ 

Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen systemen zelf het meest gunstige klimaat in de kas regelen. Zonder hulp van de kweker wordt er dan bijvoorbeeld bepaald dat de temperatuur omhoog gaat of dat het ventilatiesysteem in werking treedt.  

Robotisering 
Als vierde en laatste technologieontwikkeling stelt Joep dat er meer robotisering komt in de kas. ‘Veel fysieke werkzaamheden in de kas zullen geautomatiseerd worden, zoals het plukken en verpakken. Veel basistechnieken daarvoor zijn al beschikbaar, maar worden nog niet op grote schaal toegepast in de tuinbouw.’ Voor telers echt autonoom kunnen gaan telen zal er dus nog veel moeten gebeuren. ‘Bedrijven in de sector zullen met toeleveranciers echt nauwer moeten gaan samenwerken en telers hierin betrekken. Ook zijn er nog behoorlijke investeringen nodig.” Ook de rol van de telers zal veranderen. ‘Zij worden meer managers die vanuit een helicopterview de processen en systemen overzien. Nu moeten zij nog iedere kleine beslissing zelf nemen. Dat hoeft straks niet meer, dat doen de systemen.’ 

Sponsoring Autonomous Greenhouse Challenge 
Vanuit de tuinbouwvisie is Ridder sponsor van de Autonomous Greenhouse Challenge van Wageningen University & Research (WUR). ‘Het promoten van de visie en samenwerking is heel belangrijk. Daarom zijn wij sponsor van de challenge. Ik heb bij de eerste twee edities van de  challenge gezien wat een impact die hadden. Ze zorgden echt voor een stukje bewustwording en acceptatie. Er zijn ook nieuwe bedrijven uit ontstaan. Wij dragen graag bij aan deze ontwikkelingen.’  

De ontwikkeling van het autonoom telen zullen ook de producten en diensten die Ridder aanbiedt beïnvloeden. ‘Ik verwacht dat we dan meer dan alleen maar losse producten of componenten gaan aanbieden. Deze worden dan meer geïntegreerd en samengevoegd tot één systeem. En daarnaast verwacht ik dat we onze producten en diensten meer in een soort van pakket- of abonnementsvorm gaan aanbieden. Kwekers kopen dan geen losse producten meer, maar zullen eerder geïntegreerde pakketten afnemen, misschien zelfs ‘leasen’. Daardoor kunnen systemen beter worden afgestemd op hun behoefte en ontwikkeling. Hierdoor kunnen zij hun groei versnellen en werken ze altijd met spullen die up-to-date zijn.’ 

Leer meer over de toekomst van autonoom telen!

Maak connectie met Joep op LinkedIn en start een gesprek.

Maak connectie
Nieuwsoverzicht

Leer meer over de toekomst van autonoom telen!

Maak connectie met Joep op LinkedIn en start een gesprek.

Maak connectie
|