Privacyverklaring Ridder

U bent hier:

Inleiding

 

Deze Privacyverklaring legt uit hoe Ridder, als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ‘AVG’), uw Persoonsgegevens verzamelt, opslaat en verwerkt wanneer u onze website https://ridder.com/nl/(“Website) bezoekt, onze producten aanschaft, met ons in contact treedt of gebruik maakt van onze diensten (hierna ‘Diensten’). In deze Privacyverklaring wordt onder meer beschreven welke categorieën Persoonsgegevens worden verzameld, met welk doel die Persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën ontvangers Persoonsgegevens worden verstrekt.

 

De Website wordt beheerd en onderhouden door Ridder. Ridder plaatst ook cookies via de Website www.ridder.com. Als u meer wilt weten over de cookies die Ridder gebruikt op de Website, klik dan hier.

 

Informatie over Ridder

 

De Ridder Groep bestaat uit een aantal groepsmaatschappijen van Ridder Holding Harderwijk B.V., gevestigd in Harderwijk, Nederland, en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 8198943. Waar Ridder wordt genoemd, wordt verwezen naar de gehele Groep, tenzij anders bepaald. 

 

De Ridder Groepsmaatschappijen die Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring zijn:

 

  • Ridder Drive Systems B.V.

 

  • Ridder Growing Solutions B.V.

 

  • Ridder Climate Screens B.V.

 

  • Global Growing Solutions (Canada) Ltd.

 

  • Ridder Corporation USA

 

  • Ridder (Shanghai) Agricultural Technology Co., Ltd.

 

  • Ridder France S.A.R.L.

 

  • HortiMaX Growing Solutions SL

 

  • HortiMaX SA de CV

 

De verwerking van persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens betekent alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit Privacy statement is van toepassing op de persoonsgegevens die wij, als verwerkingsverantwoordelijke, verzamelen en verwerken in verband met al onze diensten. Ridder verwerkt bijvoorbeeld de persoonsgegevens die het van u ontvangt via de Website, of de gegevens die u invoert op de contact- en/of aanvraagformulieren. Ridder kan de volgende gegevens verwerken:

 

  • Uw contactgegevens: uw eigen e-mailadres of dat van uw bedrijf, geslacht, uw eigen naam of die van uw bedrijf, uw adres of dat van uw bedrijf, uw woon- of zakelijk adres, uw eigen telefoonnummer of dat van uw bedrijf, uw beroep en functietitel.

 

  • Gegevens in uw CV.

 

  • Uw financiële informatie: Dit omvat alle financiële gegevens die aan ons zijn verstrekt, op verzoek of vrijwillig, die kunnen worden gekoppeld aan u als klant of vertegenwoordiger, inclusief bankrekeninginformatie of factuurgegevens.

 

  • Automatisch verzamelde gegevens: Wanneer u onze Website bezoekt, worden gegevens automatisch verzameld via uw browser of apparaat met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën. Dit stelt ons in staat om websitebezoekers te volgen (inclusief via Google Analytics) en inzicht te krijgen in uw websitegebruik. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid. 

 

  • Gebruik van onze Diensten: Wij verzamelen gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten, waaronder (online) aankopen of transacties, aankoopbedragen en -data, specifieke producten of diensten die zijn aangeschaft, aankooplocaties, betaalmethoden, enz.

 

  • Communicatiegegevens: Dit verwijst naar alle communicatie gerelateerde informatie, zoals uw vragen, klachten of andere correspondentie ontvangen via e-mail of online kanalen.

 

  • Aanvullende persoonlijke gegevens: Deze categorie omvat alle andere persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt tijdens de loop van onze contractuele relatie, ofwel vrijwillig verstrekt of opgevraagd.

 

Waarom Ridder deze gegevens nodig heeft (doeleinden)

 

Ridder verwerkt uw Persoonsgegevens zodat zij contact met u kan opnemen per telefoon en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post). Dit wordt gedaan om eventuele vragen te beantwoorden die u heeft gesteld, u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en promoties van Ridder, u elektronische nieuwsbrieven te sturen, u reclame per post te sturen, voor statistische doeleinden, en/of voor geautomatiseerde gegevensverwerking. Daarnaast kan Ridder uw Persoonsgegevens gebruiken in verband met de uitvoering van een tussen ons gesloten overeenkomst, projecten en/of leveringen. We kunnen ook uw Persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze eigen wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van zakelijke gegevens of het voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties en autoriteiten. Ridder voert deze activiteiten uit omdat ze nodig zijn om te voldoen aan de voorwaarden van onze overeenkomsten met u of onze partners, overeenkomen met de daarin overeengekomen doeleinden, relevant zijn voor de legitieme belangen van u of Ridder, of vereist zijn volgens de geldende wetten en voorschriften. Voor zover dit wettelijk verplicht is, zal Ridder uw toestemming vragen voordat het uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruikt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar dpo@ridder.com.

 

Hoe we Persoonsgegevens delen

 

We delen uw persoonlijke gegevens met de volgende partijen:

 

  • Verantwoordelijken binnen de Ridder Groep. Uw Persoonsgegevens worden gedeeld tussen de verantwoordelijke Ridder Groepsmaatschappijen die uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken zoals beschreven in dit Privacybeleid voor interne administratieve doeleinden, managementdoeleinden, analytische doeleinden en andere zakelijke doeleinden. Uw Persoonsgegevens worden alleen door Ridder Groepsmaatschappijen gebruikt voor marketingdoeleinden als u hiervoor expliciete toestemming heeft gegeven. 

 

  • Dienstverleners en verwerkers. We schakelen van tijd tot tijd externe leveranciers in, waaronder:
    • Zakelijke partners, leveranciers (zoals IT-dienstverleners) en onderaannemers voor de uitvoering van eventuele contracten die we met hen aangaan of om namens ons diensten te verlenen;
    • Financiële instellingen;
    • Leasebedrijven;
    • Telemarketingbedrijven en andere reclamebedrijven die namens ons marketingactiviteiten uitvoeren;
    • Analyse- en zoekmachineproviders die ons helpen bij de verbetering en optimalisatie van onze website, zoals Google Analytics. Bij het leveren van hun diensten krijgen zij toegang tot, ontvangen zij, onderhouden zij of verwerken zij anderszins Persoonsgegevens om bij te houden hoe gebruikers haar Website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Ridder zijn op de zoekresultatenpagina’s van Google. De op deze manier afgeleide gegevens, inclusief het IP-adres van uw computer, worden overgedragen aan Google en op hun servers in de Verenigde Staten opgeslagen. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie. U vindt daar ook het privacybeleid van Google Analytics.

 

Onze contracten met deze dienstverleners staan het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor hun eigen (marketing)doeleinden niet toe. Overeenkomstig toepasselijke wettelijke vereisten nemen we commercieel redelijke maatregelen om van derden te eisen dat zij uw persoonlijke gegevens adequaat beschermen en deze alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

 

  • Dealers. We bieden onze diensten rechtstreeks aan onze klanten aan of via onze dealers. Als we met onze dealers samenwerken, kan het nodig zijn uw Persoonsgegevens met die dealers te delen. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving nemen we commercieel redelijke maatregelen om van dealers te eisen dat zij uw Persoonsgegevens adequaat beschermen en deze alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies. Indien wettelijk vereist, zullen we om uw voorafgaande toestemming vragen.

 

  • Indien wettelijk vereist. We verstrekken ook Persoonsgegevens van u indien openbaarmaking wettelijk vereist is door de wet of in het kader van een onderzoek, gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of procedure die aan ons is betekend, of indien noodzakelijk voor de bescherming van onze rechten of veiligheid. 

 

  • Met toestemming. We verstrekken ook Persoonsgegevens aan een derde partij, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven of ons gevraagd heeft om dit te doen.

 

Internationale gegevensoverdrachten

 

Voor de uitvoering van de Diensten verwerkt Ridder Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EU, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland), onder de voorwaarde dat i) een adequaatheidsbesluit van toepassing is op het betreffende land, of ii) een overeenkomst is gesloten met de ontvanger van de gegevens, waarbij de standaard contract bepalingen van de EU zijn opgenomen.

 

Technische en organisatorische maatregelen

 

De processen, opslag en overdracht van uw Persoonsgegevens worden beschermd door middel van de momenteel gangbare technieken in lijn met de beveiligingsnormen, en in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ridder draagt er redelijkerwijs voor zorg dat uw Persoonsgegevens op de juiste wijze worden beveiligd, zodat ze beschermd zijn tegen ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik, wijziging, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking, onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, en verlies.

 

Bewaartermijn

 

Ridder bewaart uw Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te vervullen waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Als er geen andere overeenkomst met u is gesloten en de gegevens niet moeten worden bewaard om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving (bijv. fiscale vereisten), worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard.

 

Registratie van websitebezoeken

 

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de Website worden bewaard, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van uw bezoek, de geselecteerde taal, bezochte pagina’s en gegevens die door uw browser worden verzonden. Deze gegevens worden gebruikt om bezoekerspatronen en klikpaden binnen de website te analyseren. Ridder gebruikt deze gegevens om de werking van haar Website te verbeteren. Waar mogelijk worden deze gegevens geanonimiseerd en worden ze nooit beschikbaar gesteld aan derden.

 

Privacyrechten van betrokkenen

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt verschillende rechten vast met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

 

  • Recht op toegang (art. 15 AVG): U kunt te allen tijde toegang tot de Persoonsgegevens opvragen die Ridder over u verwerkt. U kunt ook een kopie van uw Persoonsgegevens aanvragen.

 

  • Recht op rectificatie (art. 16 AVG): U kunt uw Persoonsgegevens te allen tijde laten corrigeren als ze een fout bevatten.

 

  • Recht op verwijdering (art. 17 AVG): U heeft het recht om ons te vragen uw Persoonsgegevens te wissen. Als we wettelijk verplicht zijn bepaalde Persoonsgegevens te bewaren, kunnen we niet volledig aan dit verzoek voldoen.

 

  • Recht op beperking van verwerking (art. 18 AVG): In sommige omstandigheden heeft u het recht om te vragen of Ridder de verwerking van uw Persoonsgegevens beperkt. Bijvoorbeeld wanneer je de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist, uw Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verkregen maar u alleen het gebruik door Ridder van uw Persoonsgegevens wilt beperken, Ridder uw Persoonsgegevens niet meer nodig heeft, of wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en de verificatie in behandeling is.

 

  • Recht van bezwaar (art. 21 AVG): U kunt verzoeken dat we uw persoonsgegevens niet langer gebruiken, tenzij er dwingende redenen zijn om dit te doen.

 

  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG): U kunt verzoeken om de overdracht van uw Persoonsgegevens van Ridder naar een andere partij.

 

Om uw rechten onder de AVG uit te oefenen, kunt u een schriftelijk verzoek hiervoor indienen door een e-mail te sturen naar dpo@ridder.com waarin je de aard van uw verzoek specificeert.

 

Persoonsgegevens worden alleen op een veilige manier overgedragen. Op deze manier is het mogelijk om te controleren dat de Persoonsgegevens naar de juiste persoon worden verzonden. Ridder kan u om informatie vragen om dit te verifiëren.

 

Meer informatie over wanneer het mogelijk is om een of meer van deze rechten uit te oefenen, is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Wijzigingen

 

Deze Privacyverklaring is onderhevig aan wijzigingen. Het is daarom raadzaam om deze Privacyverklaring regelmatig te controleren. De huidige versie van de Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in april 2024.

|