Privacyverklaring Ridder

U bent hier:

Inleiding

 

Deze website wordt onderhouden door Ridder en is verwerker van de persoonsgegevens die hier worden verzameld. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Ridder omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In de privacyverklaring wordt onder meer beschreven welke categorie n persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorie n van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. Ridder plaatst ook cookies via de website. Wil je meer weten over de cookies die Ridder op deze website gebruikt? Klik dan hier.

 

Informatie over Ridder

 

De Ridder Groep bestaat uit een aantal groepsmaatschappijen van Ridder Holding Harderwijk B.V. gevestigd te Harderwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 8198943. Daar waar Ridder is genoemd, wordt de gehele groep genoemd, tenzij anders vermeld. Voor vragen over de privacyverklaring is de functionaris gegevensbescherming (Data Protection Officer) van Ridder bereikbaar via telefoonnummer +31 341 416 854. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is dpo@ridder.com. De groepsmaatschappijen van Ridder die persoonsgegevens conform deze privacyverklaring verwerken zijn:

 

  • Ridder Drive Systems B.V.

 

  • Ridder Growing Solutions B.V.

 

  • Ridder Climate Screens B.V.

 

  • Global Growing Solutions (Canada) Ltd.

 

  • Ridder Corporation USA

 

  • Ridder (Shanghai) Agricultural Technology Co., Ltd.

 

  • Ridder France Sarl.

 

  • HortiMaX Growing Solutions SL

 

  • HortiMaX SA de CV

 

Verwerkingen van persoonsgegevens

 

Ridder verwerkt de persoonsgegevens die zij onder andere via deze website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op contact- en/of aanvraagformulieren op deze website. Ridder kan de volgende gegevens verwerken:

 

  • Uw (bedrijfs)e-mailadres

 

  • Uw geslacht

 

  • Uw (bedrijfs)naam

 

  • Uw (bedrijfs)adres

 

  • Uw woonplaats of vestigingsplaats

 

  • Uw (bedrijfs)telefoonnummer

 

  • Gegevens vermeld in uw CV

 

Ridder zal de door u verstrekte persoonsgegevens, indien noodzakelijk voor de dienstverlening, doorgeven aan haar groepsmaatschappijen of aan derden, waaronder mogelijk Google. Ridder zal uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen of verkopen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Waarom Ridder gegevens nodig heeft (doeleinden)

 

Ridder verwerkt uw persoonsgegevens om u telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Dit om de door u gestelde vragen te kunnen beantwoorden, u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en acties van Ridder, voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven, voor het versturen van reclame per post, voor statistische doeleinden en voor geautomatiseerde gegevensverwerking. Daarnaast kan Ridder uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en/of levering. Voor zover dit wettelijk vereist is, vraagt Ridder vooraf uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruikt.

 

Bewaartermijn

 

Ridder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt. De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken en in lijn met de AVG

 

Registratie websitebezoek

 

Op de website van Ridder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging, taal, bezochte pagina’s en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ridder gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google analytics

 

Ridder maakt gebruik van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Ridder bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Ridder te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.   Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ridder heeft hier geen invloed op.

 

Ridder heeft Google geen toestemming gegeven om via Ridder verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten

 

Uw privacyrechten

 

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Ridder te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van uw persoonsgegevens en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Ridder te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen via dpo@ridder.com.

Overdracht van gegevens zal uitsluitend plaatsvinden op een veilige manier waarbij te controleren is dat de persoonsgegevens naar de juiste persoon verzonden worden. Hierbij kan het nodig zijn dat Ridder enkele gegevens aan u vraagt om dit te kunnen verifiëren.   Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.   Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende website: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Contact functionaris gegevensbescherming

 

Ridder heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze is te bereiken via dpo@ridder.com.

 

Wijzigingen

 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie van het privacyverklaring is het laatst gewijzigd in december 2021.

|