Oplossingsgebieden

U bent hier:

Klimaat & Energie

Een teler streeft naar het optimale kasklimaat waarin het gewas maximaal resultaat oplevert. Als ondernemer heeft u echter ook oog voor rendement en wilt u zo efficiënt mogelijk gebruikmaken van kostbare of schaarse energiebronnen.

Lees meer

Analyse & Management

Klimaatdata, gewasdata, productiedata, financiële data; een oneindige hoeveelheid data wordt beschikbaar gesteld, verspreid door de hele organisatie in meerdere teelten en locaties. Maar wat vertelt al die data ons eigenlijk, en hoe kunnen we met deze gegevens het succes van de teelt en de organisatie vergroten?

Lees meer

Arbeid

Niet alleen de personeelskosten maar ook de beschikbaarheid van goed en gemotiveerd personeel is een grote uitdaging voor telers wereldwijd. Met onze gebruiksvriendelijke tools helpen we organisaties bij het managen van hun arbeid, motiveren we medewerkers, en bieden we inzicht in de kwaliteit van het werk en het gewas.

Lees meer

Water

Een duurzaam beheer van waterstromen in de kas begint bij Ridder. Van eenvoudig bedienbare installaties om met watergift te starten tot grootschalige bemestingsunits en milieuvriendelijke systemen voor hergebruik en zuivering.

Lees meer

Systeemintegratie

Als gevolg van schaalvergroting en internationalisering wordt de toegevoegde waarde van systeemintegratie steeds groter. We kunnen onze klanten, partners en projecten volledig ontzorgen met een unieke systeemoplossing voor het mechaniseren, automatiseren en digitaliseren van hun project.

Lees meer

Bevolkingsgroei, toenemende welvaart, klimaatverandering en schaarste van water en meststoffen; De veranderende wereld is een enorme uitdaging voor de wereldwijde veeteelt en tuinbouw.

Met behulp van onze kennis, ervaring, toewijding, intelligente systemen en doeltreffende oplossingen helpen wij agrarische ondernemers met deze uitdagingen, waar dan ook ter wereld.

Lees meer
|