Disclaimer Ridder website

U bent hier:

Ridder website Deze disclaimer is geschreven voor het gebruik van de website van Ridder, alsmede voor de op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, elektronische nieuwsbrieven, aanbevelingen en/of diensten. Ridder wijst je erop dat de inhoud van deze disclaimer van tijd tot tijd kan worden gewijzigd en adviseert deze regelmatig te controleren.

Informatie en aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Ridder besteedt aan de samenstelling van de website en de daarop gepubliceerde informatie, kan Ridder niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de website en de daarop gepubliceerde informatie. De op de website opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies of aanbod. Voor advies kun je contact opnemen via de contactgegevens die vermeld staan op de website.

Ridder is niet aansprakelijk voor enige schade (direct of indirect) ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of een aan deze website gekoppelde website en/of de inhoud hiervan. Hieronder valt o.a. maar niet uitsluitend; schade ten gevolge van de aanwezigheid van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op deze website(s) of handelingen die je zelf verricht naar aanleiding van op de website geplaatste informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ridder.

Ridder is ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen maar niet beperkt tot schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Informatie van derden en aansprakelijkheid

Eventuele op deze website geplaatste informatie van derden of verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld via banners, hyperlinks of buttons), geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. Dit betekent niet dat Ridder verbonden is aan deze derden of die websites. Ridder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie of inhoud en functioneren van die websites en de producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen zijn eigendom van Ridder.

Bezoekers mogen de website en de informatie hierop raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik of informatieve doeleinden, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of onderdelen hiervan, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina, al dan niet door het gebruik van frames of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en enige andere internetpagina of het gebruik voor commerciële doeleinden, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ridder. Neem contact op met Ridder via de contactgegevens of het contactformulier op de website als je vragen hebt of toestemming wilt.

Persoonsgegevens en Cookies

Als je op de website persoonsgegevens verstrekt, dien je akkoord te gaan met de verwerking van deze gegevens. Ridder raadt aan de privacyverklaring eerst door te lezen voordat je persoonsgegevens verstrekt. In de privacyverklaring staat welke gegevens Ridder verwerkt en met welk doel.

Ridder maakt ook gebruik van cookies op haar website(s). Voor meer informatie kunt u de cookie verklaring doorlezen op de website van Ridder.

Door jou verstrekte informatie en materialen

Op sommige plekken op de website en/of via de mail of andere communicatiemiddelen kun je zelf (gevraagd en ongevraagd) informatie en/of materialen achterlaten. Als je dit doen, ga je ermee akkoord dat Ridder deze informatie en/of materialen kan en mag gebruiken. De door jou gedeelde informatie/materialen dienen rechtmatig verkregen te zijn en geen inbreuk te maken op enig recht van een derde. Ridder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze informatie/materialen en behoudt zich het recht voor om dit niet of slechts een gedeelte hiervan te gebruiken. Check de privacy- en cookieverklaring via de website van Ridder.

Contact

Als je een vraag of klacht hebt over deze website of de informatie of documenten hierop, dan kun je contact opnemen via de contactgegevens of het contactformulier op de website.

|