U bent hier:

Michel Le Duc

‘We moeten duurzaam omgaan met de waterbronnen die de natuur ons biedt”

Steeds meer Franse tuinbouwbedrijven onderzoeken nieuwe mogelijkheden om de waterfootprint te verkleinen. Een van hen is Michel le Duc, een Franse producent die tomaten teelt in een hightech kas in Bretagne. ‘Ik wil de tomaten van morgen kunnen telen met behoud van de watervoorraden die de natuur ons biedt.’

Watermanagement herzien
De langere, hevigere en frequentere droogteperiodes in de zomer hebben teler Michel le Duc ertoe aangezet het watermanagement op zijn bedrijf te herzien. Hij zag de afhankelijkheid van goed kwalitatief irrigatiewater toenemen. Omdat duurzaam waterbeheer ook steeds vaker onderwerp van gesprek is bij lokale beleidsmakers, ging de teler op zoek naar waterzuiveringsoplossingen om zijn bedrijf toekomstbestendig te maken. Samen met zijn lokale watertechnisch installateur Premel Cabic onderzocht hij een nieuwe oplossing om optimaal gebruik te maken van het beschikbare irrigatiewater en het drainwater zoveel mogelijk te recirculeren.  

Irrigatiewater veilig recirculeren
Omdat de teelt van Michel le Duc op substraat plaatsvindt, worden de meeste waterstromen grotendeels gerecirculeerd; de kwekerij past een UV-behandeling toe op het drainwater om de kans op ziekten en plagen tot een minimum te beperken. Op deze manier kan het drainwater, en de meststoffen die het bevat, worden hergebruikt, wat veel water en geld bespaart. Het hergebruik van drainwater kan echter leiden tot kwaliteitsproblemen in het gewas door het toenemende zoutgehalte (natrium). Wanneer het natriumgehalte in de recirculatiestroom een kritisch niveau bereikt, spoelen telers normaal gesproken het drainwater weg in het riool en verversen dit met nieuw zoet water afkomstig uit een bron of het regenwaterbassin. . Maar door toenemende droogteperiodes en schaarste aan zoet water van goede kwaliteit is het wegspoelen van het water, en de kostbare meststoffen die erin zitten, volgens Michel le Duc niet langer een duurzame optie. Om de opbouwende zouten in de drainwaterstromen beter te controleren besloot de teler een nieuwe selectieve verwijderingstechniek van Ridder toe te passen. Hiermee kan het natriumgehalte onder controle worden gehouden en kan de teler meer drainwater en meststoffen veilig hergebruiken.

 

Emissievrij met Ridder NoNa+
Michel le Duc is een van de eerste telers die in Frankrijk pioniert met het Ridder NoNa+ natriumverwijderingssysteem. De Ridder NoNa+ waterzuivering, die is bekroond met een Sival en GreenTech Innovation Award, maakt gebruik van een combinatie van een combinatie van een membraan en een elektrodialysebehandeling om selectief het natrium uit het drainwater te verwijderen. Omdat het systeem alleen de natrium-ionen verwijdert, blijven alle andere waardevolle inhoudsstoffen in het drainwater, zoals meststoffen, behouden, en kunnen deze veilig worden hergebruikt in het teeltsysteem. Met de Ridder NoNa+ hebben telers als Michel le Duc een oplossing in handen om meer drainwater te hergebruiken en de waterfootprint te minimaliseren. De oplossing is eenvoudig te integreren in bestaande situaties en stelt glastuinders in staat hun bedrijf voor te bereiden op de toekomst.

Toekomstbestendig
Met de integratie van een natriumverwijderingsbehandeling in het watermanagementsysteem van het glastuinbouwbedrijf kan Michel le Duc zijn afnemers een continue productie van hoogwaardige tomaten garanderen. Ook in periodes dat zijn bedrijf te maken heeft met langdurige droogte of waterschaarste. Bovendien anticipeert het bedrijf op toekomstige strengere wet- en regelgeving, die tot doel heeft de emissie van restwaterstromen naar het milieu te verminderen. Maar volgens de teler staat de algehele weerbaarheid en een duurzamere productie centraal. ‘Ik wil de tomaten van morgen kunnen telen met behoud van de watervoorraden die de natuur ons biedt.’

Subscribe to our newsletter
|