U bent hier:

Prime Harvest

Kas-uitbreiding resulteert in explosie van data

De Mexicaanse kwekerij Prime Harvest teelt al meer dan 11 jaar paprika’s in Queretaro, Mexico. In 2021 is een nieuwe stap gezet en het bedrijf uitgebreid met een kas van 9 hectare, gebouwd door de Franse kassenbouwer Richel. Deze uitbreiding is de eerste fase van een uitbreiding van in totaal 45 hectare aan nieuwbouw. Met deze grote investering worden de risico’s groter en neemt tevens de hoeveelheid gegevens die uit de kassen komt exponentieel toe.  Omdat elk klein detail nog steeds telt, zocht het bedrijf naar een oplossing die hen helpt bij het organiseren, monitoren en bewaken van wat er in de kassen gebeurt. Om alle teeltgerelateerde gegevens te beheren, heeft Prime Harvest Ridder Mexico gevraagd hen te helpen.

Productiviteit managen
De afgelopen zes jaar heeft consultant Victor Rebolledo van Ridder Mexico Prime Harvest ondersteund bij het gestructureerd managen van de arbeid en de productiviteit. Omdat arbeid een van de grootste operationele kostenposten is, moet dit goed worden gepland en bewaakt. Rebolledo hielp Prime Harvest met het implementeren van het Ridder Productive arbeidsmanagementsysteem waarin alle productie, oogstwerkzaamheden en activiteiten worden gelogd, en inzicht wordt gegeven in de productiviteit. Dit stelt Prime Harvest in staat om hun arbeid en productiviteit real-time te monitoren en medewerkers en kwaliteit aan de hand van data en inzicht te managen.

Het team van Ridder Mexico op de bouwplaats van de uitbreiding van Prime Harvest.

Inzicht in KPI’s
Maar arbeid is niet de enige kostendrijver die nauwlettend in de gaten moet worden gehouden; aardgas-, water- en meststoffenverbruik zijn andere belangrijke kostenposten voor Prime Harvest. Het gebruik van deze middelen kan worden beschouwd als ‘key performance indicator’ en wordt beheerd met de klimaatcomputer. Om inzicht te krijgen in deze KPI’s is een overzicht nodig dat wordt gegenereerd door gegevens uit verschillende bronsystemen zoals de klimaatcomputers. Het is niet verwonderlijk dat dit nog complexer wordt wanneer meerdere locaties worden beheerd. Prime Harvest heeft daarom Ridder Mexico gevraagd hen te helpen bij het databeheer met de implementatie van Ridder HortOS, een online dataplatform dat alle relevante data uit klimaatcomputers en arbeidsregistratiesystemen binnen 1 platform centraliseert en een accuraat inzicht en controle biedt over de KPI’s van het bedrijf.

Platform ecosysteem gecreëerd met telers
Met het Ridder HortOS open platform kunnen de financiele manager en de teeltmanager van Prime Harvest voldoende overzicht houden en overleggen over de bedrijfsvoering zonder hierbij te hoeven switchen van het ene naar het andere platform. ‘Veel van onze huidige systemen tonen alleen data als ruwe input. Daarnaast worden veel van de gegevens nog handmatig verzameld en in excel opgeslagen. We hebben dit met Ridder besproken toen we betrokken waren bij de vroege ontwikkelingsfase van het HortOS-platform. We zijn blij dat we nu met de eerste Ridder HortOS-modules resultaten kunnen relateren aan de teeltcycli en kunnen zien hoe die zich verhouden tot de doelen die door ons management zijn gesteld. Het stelt ons in staat om onze gegevens te controleren en geeft ons sneller toegang tot de juiste informatie. Ridder HortOS geeft realtime inzicht vanuit alle locaties. Het open platform importeerde ook gegevens uit onze oude bestaande klimaatcomputer van een andere leverancier. Dat vind ik belangrijk, want dan kunnen we vergelijken hoe we ons verbeteren. Maar er is meer; samenwerken betekent communiceren, dat is altijd lastig. Daarom biedt HortOS de chat- en taakfunctie, zodat we direct met de verantwoordelijken kunnen communiceren om feedback te krijgen en de kwaliteit van de rapportages kunnen bewaken.”

Ontvang onze nieuwsbrief
|