U bent hier:

3 februari 2018

25 jaar Ridder-HortiMaX France

Een jubileum is doorgaans het ideale moment voor een terugblik op het verleden. Ridder-HortiMaX greep het 25-jarig bestaan van haar Franse vestiging vooral aan als een moment om vooruit te kijken.

Toekomst van de tuinbouw
In het bijzijn van dealers, kassenbouwers, installateurs en telers werd vrijdag 2 februari de toekomst van de Franse tuinbouw behandeld tijdens een informatieve en feestelijke bijeenkomst in Nantes. Speciaal hiervoor was de Franse trendwatcher en visionair Nils Aziosmanoff uitgenodigd. Hij sprak over de grote trends en technologische ontwikkelingen die de mensheid de komende 25 jaar voorgeschoteld krijgt. Daarnaast ging hij samen met het publiek dieper in op de uitdagingen omtrent het wereldvoedselvraagstuk. En nog belangrijker; hoe we met technologische innovatie deze uitdagingen aan kunnen gaan.

Bijzondere gasten
Naast keynote speaker Nils Aziosmanoff, werd het seminar bijgewoond door een aantal bijzondere gasten als Jacques Rouchaussé, president van Légumes de France, Dirk-Jan Niewenhuis, plaatsvervangend ambassadeur van de Nederlandse ambassade in Parijs en Laurent Bergé, president van telersorganisatie l’AOP Tomates de France. Daarnaast waren diverse directieleden en collega’s van de Ridder-Group aanwezig om hun waardering naar de collega’s van Ridder-HortiMaX France uit te spreken.

25 jaar
Het is alweer zo’n 25 jaar geleden dat Ridder-HortiMaX in de toenmalige vorm van Van Vliet de eerste contacten legde met de Franse dealer en installateur Premel Cabic in Bretagne. Ook toen werd er al naar de toekomst gekeken; men voorzag goede kansen voor slimme Nederlandse tuinbouwautomatisering die de Franse tuinbouw kon helpen met het maken van een noodzakelijke efficiëntieslag. En die voorspelling kwam uit; vandaag de dag kent Frankrijk een levendige innovatieve tuinbouwsector die veel behoefte heeft aan de high-tech tuinbouwtechniek van Ridder-HortiMaX.

Marktleider dankzij inzet van lokale partners
Inmiddels is Ridder-HortiMaX dan ook goed vertegenwoordigd in Frankrijk met een eigen kantoor en een tiental dealers in de vier belangrijkste Franse tuinbouwgebieden. Samen met lokale partners als Premel Cabic, Richel Equipment, Lycotec, Divatec, 2A Auto, 3CTEC, MAH, Aquaterris, Gilloots en CMF heeft Ridder-HortiMaX zich in 25 jaar tijd weten te positioneren als een innovatieve marktleider in de Franse tuinbouw.

Vincent Aubret, General Manager van Ridder-HortiMaX France blikt met veel trots terug op de totstandkoming van deze positie: “Samen met de kennis en expertise van onze lokale partners hebben we pragmatisch ingespeeld op lokale trends en ontwikkelingen. Zonder de inzet, kennis en feedback van onze dealers en installateurs zouden we nooit de marktleider zijn geworden die we vandaag de dag zijn. Echter is het belangrijk om niet al te veel stil te staan bij het heden. We zullen onze blik vooral op de toekomst moeten blijven richten om onze techniek bestendig te maken voor wat er nog komen gaat. ”

Toekomstontwikkelingen
Als enkele toekomstontwikkelingen haalde Aubret uitdagingen aan op het gebied van big data, kunstmatige intelligentie, arbeid, duurzaamheid, gewas monitoring en voedselveiligheid. Het zijn begrippen die vandaag de dag steeds vaker parallel lopen aan de technische ontwikkelingen in de mondiale land- en tuinbouw. “Deze begrippen zijn steeds vaker onderwerp van gesprek met onze klanten. Zo is er steeds meer behoefte aan data en kunstmatige intelligentie. Denk bijvoorbeeld aan data gedreven computermodellen die zonder menselijke inbreng oogstramingen kunnen maken.

Anderzijds is er in Frankrijk ook steeds meer behoefte aan systemen die de land- en tuinbouw nog verder kunnen verduurzamen. Er is bijvoorbeeld steeds meer ruimte voor milieuvriendelijke waterbesparende technieken om de ecologische voetafdruk van onze sector te verkleinen. Maar er is ook vraag naar of innovatieve energiebesparende systemen die de voedselproductie minder afhankelijk maakt van fossiele brand- en grondstoffen.”

Kennisdeling
Aubret legt uit dat Ridder-HortiMaX pragmatisch te werk zal blijven gaan om dit soort uitdagingen het hoofd te bieden. “Aan de ene kant moeten we in grotere mate op lokaal niveau met de markt in gesprek om oplossingen te ontwikkelen die volledig aansluiten op de lokale behoefte en mogelijkheden. Anderzijds zijn we er ons ook bewust van dat we het met innovatieve techniek alleen niet redden. Kennisdeling via lokale partners en strategische samenwerking is van essentieel belang.

De ontwikkeling die de Franse tuinbouw de laatste vijf jaar heeft doorgemaakt is hier een sprekend voorbeeld van; dankzij de nauwe samenwerking met lokale dealers, installateurs en partners is het kennisniveau van de Franse tuinbouw naar een hoger niveau getild.”

Toegewijde ketenpartneren strategische samenwerking
Met het oog op de toekomst zal Ridder-HortiMaX nog meer gestalte geven aan de strategische samenwerkingen. “We zullen als groep nog meer inzetten op het delen van kennis en ondersteuning, zowel richting onze dealers als richting onze eindgebruikers. We zien onszelf dan ook niet langer als een leverancier van producten, maar als een ervaren en toegewijde partner die betrokken is in de gehele keten. Dit biedt ontzettend veel kansen en mogelijkheden. Wij kijken er enorm naar uit om vanuit deze nieuwe visie onze rol de komende 25 jaar te gaan vervullen.”

|