U bent hier:

30 november 2021

Kan UV-behandeling ingezet worden als bestrijding tegen ToBRFV?

Het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) houdt de glastuinbouw wereldwijd in zijn ban. ToBRFV is een zeer besmettelijk virus dat voor kan komen op tomaat, paprika en Spaanse peper en kan grote economische schade aanbrengen aan glastuinbouwbedrijven. Naast het aanscherpen van de hygiënemaatregelen op het bedrijf is er ook steeds meer kennis rondom nieuwe preventieve maatregelen tegen ToBRFV. Een van de nieuwe inzichten is bestrijding door middel van UV-behandeling van het drainwater.

Recent onderzoek door het Nederlandse laboratorium Groen Agro Control en Van Remmen UV Technology bevestigt de effectieve afdoding van het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) in drainwater door ultraviolette (UV) straling. Tomatentelers gebruiken doorgaans een UV-dosis van 250 mJ/cm2 voor het desinfecteren van drainwater. Die dosis blijkt nu dus ook geschikt voor de bestrijding van ToBRFV.

Onderzoeksresultaten
In het onderzoek is gebruikgemaakt van drainwater uit de tomatenteelt bij een UV-transmissie van 10% en 20%. Aan dat water is, door toevoeging van besmet plantensap, een hoge concentratie ToBRF-virusdeeltjes toegediend. Met een speciaal hiervoor beschikbare testopstelling (Collimated Beam) zijn vijf verschillende UV-dosissen toegediend aan het besmette drainwater.

Veiligheidsmarge
Bij elke UV dosis zijn 10 tomatenplantjes met het behandelde drainwater geïnoculeerd en zijn de plantjes na twee weken via een ELISA test onderzocht op de aanwezigheid van ToBRFV. Bij een dosis van 150 mJ/cm2 en hoger is in de plantjes geen ToBRFV aangetroffen.

In de praktijk wordt met grotere aantallen planten gewerkt. Gezien de ernst van dit virus is het daar gewenst om een veiligheidsmarge te hanteren. Daarom is het advies om ook voor ToBRFV 250 mJ/cm2 aan te houden, aangezien deze standaard adviesdosis al bewezen effectief bleek te zijn voor andere plantpathogenen.

Andere besmettingsroutes
Om ToBRFV verspreiding te voorkomen zal een betrouwbare ontsmetting van het drainwater gecombineerd moeten worden met maatregelen ten aanzien van andere besmettingsroutes, benadrukken de onderzoekers. Het virus wordt voornamelijk mechanisch verspreid tijdens gewashandelingen.

Drainwater ontsmetten met UV-systemen
Ridder biedt met het VitaLite waterbehandelingssysteem een geschikte oplossing om drainwater te ontsmetten met UV-behandeling. Dit systeem wordt wereldwijd ingezet door telers die hun irrigatiewater en meststoffen zoveel mogelijk willen recyclen. De UV-behandeling breekt pathogenen en bacteriën in het drainwater af zodat het veilig hergebruikt kan worden.

Wilt u weten hoe UV-behandeling van drainwater kan helpen bij het bestrijden van ToBRFV? Neem dan contact met ons of vraag een 1 op 1 gesprek aan met een van onze waterspecialisten.

 

Op de hoogte blijven van tuinbouw innovatie?

Meldt u aan voor onze nieuwsbief

Inschrijven
Nieuwsoverzicht

Op de hoogte blijven van tuinbouw innovatie?

Meldt u aan voor onze nieuwsbief

Inschrijven
|