U bent hier:

1 december 2021

Duurzaam waterbeheer op de internationale tuinbouwagenda

Er gebeurt veel in de tuinbouw op het gebied van duurzaam waterbeheer. Maar ondanks de vele innovaties van de afgelopen jaren en de toenemende kennisdeling op dat gebied, is er nog steeds ruimte voor verbetering. Sterker nog, in veel landen staat water nog onvoldoende hoog op de agenda en dat moet veranderen.

Water is essentieel voor de tuinbouw. Zonder water kunnen planten immers niet groeien. Tijdens de fotosynthese worden water en CO2 in combinatie met licht en energie omgezet in productie en groei. Als teler wil je zoveel mogelijk controle hebben over dit proces om een zo hoog mogelijke opbrengst en kwaliteit te bereiken. Tegelijkertijd groeit de behoefte om efficiënter met water om te gaan. Want water is niet overal ter wereld in dezelfde mate beschikbaar en ook het duurzaamheidsaspect speelt een rol. Dat brengt uitdagingen met zich mee.

Gebrek aan urgentie?
Het is duidelijk dat deze uitdagingen in bepaalde landen groter zijn dan in andere. In Nederland is er bijvoorbeeld veel aandacht voor duurzaam gebruik van water en verantwoorde toepassing van meststoffen in de tuinbouw, met een jaarlijks ‘WaterEvent’ georganiseerd door de sector zelf, digitale informatieplatforms over water en veel aan water gerelateerde onderwerpen in vakbladen. Ook de Nederlandse wetgeving voor de recirculatie van irrigatiewater is zeer streng en toekomstgericht. Daarom hebben Nederlandse telers al fors geïnvesteerd in zuiveringsinstallaties en waterzuiveringssystemen om niet alleen de juiste hoeveelheid irrigatiewater en meststoffen te leveren, maar ook de water-footprint te verkleinen door zoveel mogelijk te hergebruiken en emissie in het milieu te voorkomen. In veel andere landen staat water minder hoog op de agenda en is er vaak een gebrek aan urgentie om op dit gebied te investeren. Terwijl de behoefte aan dit soort oplossingen de komende jaren ook in die landen zal toenemen. Zo niet vanwege regelgeving, dan toch gedreven door duurzame eisen of het besparen van hulpbronnen en uiteindelijk geld.

Innovaties om de watervoetafdruk te minimaliseren
Ridder en zijn partners werken al jaren aan innovatieve oplossingen om footprint van kwekerijen en kassen te minimaliseren. Met een compleet assortiment watermanagement oplossingen worden bedrijven wereldwijd geholpen op het gebied van fertigatie, waterdesinfectie en waterzuivering. Innovatieve oplossingen voor het vullen van mengbakken, doseersystemen, UV-desinfectie en waterbehandelingsunits. Deze systemen zorgen onder andere voor een efficiënter gebruik van water en meststoffen en leveren zo aanzienlijke kostenbesparingen op. Ook kunnen ze helpen om het milieu minder te belasten en water op een slimme manier te hergebruiken. Met deze innovatieve technieken wil Ridder een bijdrage leveren voor het aangaan van de wereldwijde wateruitdagingen. Maar we willen ook onze kennis hierover delen over de hele wereld. Met dealers in vele landen worden webinars en bijeenkomsten georganiseerd om de urgentie van duurzaam waterbeheer duidelijk te maken. Deze kennisoverdracht moet ertoe leiden dat er concrete stappen worden gezet vanuit de tuinbouwsector. Want uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de teler zelf.

Spreek met onze experts
Bent u op zoek naar manieren om het teeltproces efficiënter te maken en op een betere en meer verantwoorde manier om te gaan met hulpbronnen als meststoffen en water? De watermanagement experts van Ridder kunnen u helpen uw specifieke probleem te lokaliseren en u begeleiden naar een oplossing voor een betere waterrecirculatie. Zij adviseren u graag. Ga in gesprek met een van de experts en krijg bijvoorbeeld advies over hoe u inzicht krijgt in de variabelen om de groei van gewassen te optimaliseren, de kans op ziekten te verkleinen en optimaal gebruik te maken van hulpbronnen. Daarnaast kunnen zij u helpen de wet- en regelgeving in de gaten te houden en uw bedrijf toekomstbestendig te maken in een steeds veranderend landschap. En bovenal: het maximale uit uw productie per vierkante meter te halen.

Vraag hier een 1 op 1 gesprek aan met een water management expert. 

Op de hoogte blijven van tuinbouw innovatie?

Meldt u aan voor onze nieuwsbief

Inschrijven
Nieuwsoverzicht

Op de hoogte blijven van tuinbouw innovatie?

Meldt u aan voor onze nieuwsbief

Inschrijven
|